ماژول ها

ماژول ها

در اینجا تمام ماژولهای متفاوت رباتها را مبتوانید پیدا کنید.

شامل ماژول آردوینو، شیلد و خیلی بیشتر:

فرا رباتک ، فروشگاه تخصصی قطعات الکترونیک و روباتیک

ماژول ها 

 • بورد و ماژول میکروکنترلر

  انواع برد و ماژول میکروکنترلر را در فروشگاه تخصصی تجهیزات رباتیکی و الکترونیکی فرا رباتیک ببینید

 • ماژول فاصله سنج

  انواع ماژل ها و ماژول فاصله سنج را در فروشگاه تخصصی تجهیزات رباتیکی و الکترونیکی فرارباتیک ببینید

 • ماژول کاربردی

  انواع ماژل ها و ماژول های کاربردی را در فروشگاه تخصصی تجهیزات رباتیکی و الکترونیکی فرارباتیک ببینید

 • ماژول تست قطعات

  انواع ماژل ها و ماژول تست قطعات را در فروشگاه تخصصی تجهیزات رباتیکی و الکترونیکی فرارباتیک ببینید

 • مینی کامپیوتر (mini PC)

  انواع ماژل ها را در فروشگاه تخصصی تجهیزات رباتیکی و الکترونیکی فرارباتیک ببینید